A jaká bude
vaše budoucnost

Vyberte si svůj obor

Existuje celá řada inovací a moderních technologií, které škola může integrovat do vzdělávacího procesu k posílení učení a přípravě studentů na budoucnost. Zde je několik konkrétních příkladů, které plně nabízíme v oboru Pedagogické lyceum Akademické a nahlížíme do nich i v ostatních oborech:

1

INTERAKTIVNÍ TABULE
A VIRTUÁLNÍ TŘÍDY

Interaktivní tabule: Umožňují učitelům prezentovat obsah interaktivně, zapojit studenty a podporovat kolaborativní učení.

2

Adaptivní učební software a mobilní aplikace

Adaptivní učební programy: Software, který se přizpůsobuje individuálním potřebám studenta, pomáhá zlepšit akademické výsledky a podporuje efektivnější učení.

3

Virtuální a Rozšířená Realita

Virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR): Poskytují živé, interaktivní zážitky, které mohou zlepšit chápání složitých konceptů vědy, historie, umění a dalších předmětů.

4

PROGRAMOVÁNÍ A ROBOTIKA

Programování: Učení programování a vývoje softwaru podporuje logické myšlení a kreativitu studentů. Robotika: Robotické technologie umožňují studentům praktickou aplikaci vědeckých a matematických dovedností a podporují týmovou práci.

5

UMĚLÁ INTELIGENCE (AI) A DATA ANALYTICS

Umělá inteligence: Může pomáhat personalizovat učení, identifikovat slabé stránky studentů a navrhovat specifické cvičení pro zlepšení výsledků. Data Analytics: Analýza dat může poskytovat učitelům užitečné informace o pokroku studentů a pomáhat přizpůsobit výuku podle potřeb třídy.

6

KOMPLEXNÍ A KVALITNÍ JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA

Věříme, že znalost cizích jazyků je v dnešní multikulturní společnosti velice důležitá. Proto dbáme na kvalitní jazykovou přípravu nejen v anglickém jazyce, ale i u druhého cizího jazyka. U akademického lycea jsme navíc rozšiřujeme jazykovou výbavu o 3. cizí jazyk. Výuka anglického jazyka u akademického lycea je navíc obohacena přítomností rodilé mluvčí. V angličtině si navíc mohou studenti udělat mezinárodně uznávané jazykové certifikáty FCE a CAE.

Integrace těchto technologií může podpořit aktivní, interaktivní a personalizovanou výuku, což pomáhá studentům rozvíjet klíčové dovednosti pro 21. století, jako jsou kritické myšlení, komunikace, spolupráce a technologická gramotnost. Je důležité, aby škola vybírala technologie, které nejen odpovídají současným potřebám, ale také připravují studenty na budoucnost, která bude pravděpodobně ještě více závislá na technologii.

V oboru PMP považujeme za důležité rozvíjení více stánek osobnosti žáků. Znalosti přetváříme v dovednosti a zkušenosti v profesní kompetence. Otevřená komunikace a respektující přístup jsou základem pro efektivní učení a komplexní rozvoj žáků.

1

ZÍSKÁVÁME PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI

Učíme se pomocí prožitkových metod a praktických činností, jako hra na hudební nástroj, hraní rolí, výtvarné techniky a jejich využití, sportovní aktivity a kurzy.
2

AKTIVNĚ POUŽÍVÁME ZNALOSTI

Při pedagogické praxi se učíme využívat znalosti a ověřovat dovednosti při práci s dětmi v reálném edukačním prostředí.

Efektivně se učíme z chyb a přijímat i poskytovat zpětnou vazbu.

3

UČÍME SE V SOUVISLOSTECH

Odborné pedagogické předměty nabízejí propojení teorie a praxe pro využití v budoucí profesi předškolního a mimoškolního pedagoga.

Zaměřujeme se na hlubší pochopení témat využíváním zkušeností odborníků z oboru.

4

ORIENTUJEME SE NA SILNÉ STRÁNKY OSOBNOSTI

V rámci skupinové výuky a tematických projektů se zaměřujeme na rozvíjení spolupráce, kreativity a podporu individuálních předpokladů žáka.

5

VYUŽÍVÁME MODERNÍ TECHNOLOGIE

Pracujeme s adaptivními učebními programy a aplikacemi, které umožňují efektivní učení a kvalitní profesní přípravu.

6

JSME INOVATIVNÍ

V rámci výuky využíváme prožitkové a aktivizující metody.

Učíme se inovativním postupům pro budoucí práci s dětmi.

Společně se podílím na vzdělávání pro budoucnost.

Jsme si vědomi toho, že žák se učí skrze učitele.

Proto dbáme na pozitivní vztahy a bezpečné prostředí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

29.1.2024
17:00

LOKALITA

Florenc

PŘIHLÁŠKA

PŘÍPRAVNÉ KURZY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

29.1.2024
17:00

LOKALITA

Florenc

PŘIHLÁŠKA

PŘÍPRAVNÉ KURZY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

17.1.2024
17:00

LOKALITA

Hostivař

PŘIHLÁŠKA

PŘÍPRAVNÉ KURZY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

17.1.2024
17:00

LOKALITA

Hostivař

PŘIHLÁŠKA

PŘÍPRAVNÉ KURZY